1. Condiții generale de utilizare:

Utilizarea site-ului www.encode-digital.ro presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor expuse mai jos. În momentul în care accesează sau utilizează acest site, utilizatorii sunt obligați să accepte de facto termenii și conditiile de utilizare. Neacceptarea acestor termeni și condiții atrage obligația persoanei respective de a înceta accesarea site-ului.
 

2. Prelucrarea datelor cu caracter personal

 
Conform legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată si completată, precum și conform legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice,  www.encode-digital.ro  va administra datele furnizate de utilizatori numai în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate. Datele personale furnizate de utilizatori sunt prelucrate în scopul oferirii în conditii optime de catre  www.encode-digital.ro  a serviciilor de reclamă, marketing, publicitate și a serviciilor de statisitică.
Datele personale sunt furnizate de utilizatori în momentul participării la campaniile organizate de  www.encode-digital.ro sau prin înscrierea utilizatorului la serviciul de newsletter. Datele colectate de la utilizatori se referă la: nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail și cod numeric personal.
Conform legii 677/2001, utilizatorul își poate exercita următoarele drepturi:
a)după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a caror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b)după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
c)notificarea către terții cărora le-au fost dezvaluite datele oricarei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca această notificare nu se dovedeste imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
d)  Dreptul de a vă adresa instanței de judecata în legatura cu orice încalcare a drepturilor dumneavoastră cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.
Drepturile la care se face referire în alineatele a-c de mai sus pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise adresate prin e-mail aici.
 

3. Materialele si informatiile accesibile prin intermediul site-ului  www.encode-digital.ro

Conținutul și design-ul site-ului precum și baza de date colectată de la utilizatori reprezintă proprietatea www.encode-digital.ro și sunt protejate de legislația în vigoare în Romania, în privința drepturilor de autor și a drepturilor conexe. Conținutul site-ului poate fi utilizat exclusiv în scop personal. Orice utilizare în alte scopuri decât personale se va face doar cu acordul scris în prealabil al  www.encode-digital.ro. Este strict interzisă copierea, reproducerea sau vânzarea parțială sau integrală a conținutului. Este permisă reproducerea paragrafelor pe alte site-uri doar cu specificarea sursei și cu link către site-ul nostru – www.encode-digital.ro. Utilizatorii care expediază informații către site-ul www.encode-digital.ro își asumă obligația de a nu încălca în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar deține și accepta implicit că raspunderea pentru incălcarea acestora le revine în totalitate.

 4. Modificarea termenilor si a conditiilor

www.encode-digital.ro își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul termenilor și condițiilor de utilizare, fără o notificare în prealabil a utilizatorului.